Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο ποιητής Κώστας Λάνταβος», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2846