Είστε εδώ

Ζουμπουλάκης Πέτρος, «[Σκίτσο]», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2749