Είστε εδώ

Πουλής Κωνσταντίνος, «Ο Γιώργος και η μαμά του», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2750-2752