Είστε εδώ

Bonnefoy Yves, «Το αντίο», Πάροδος, τχ. 23-24 (Δεκέμβριος 2008), σ. 2748-2749