Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία Γ. Γεωργούση, Τυπογραφείον Ιδεόγραμμα-Μάρτιος 2006», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2477