Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στα γραφεία της Εταιρείας Συγγραφέων (Φεβρουάριος 2007)», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2477