Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία Γ. Γεωργούση, Μέγαρον Μελά-Μάρτιος 1999]», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2477