Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στο πλοίο πηγαίνοντας για τη Νέα Σκήτη (Απρίλιος 1996)», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2476