Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γιώργος, Φιλιώ και Στάθης Γεωργούσης, Στοά του Βιβλίου (24 Απριλίου 2007)», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2475