Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γιώργος και Φιλιώ Γεωργούση (Βενετία-Οκτώβριος 1999-Πλατεία Αγίου Μάρκου)», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2475