Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Γιώργος Γεωργούσης. Ο ξεναγός της λήθης. Εκδόσεις Διάττων, Αθήνα 2007», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2445-2446