Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Ημερολόγια απουσίας, εξώφυλλο», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2447