Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Ο ξεναγός της λήθης, προμετωπίδα», Πάροδος, τχ. 20 (Ιούνιος 2008), σ. 2445