Είστε εδώ

Κωνσταντέλλου Λένα, «Νίκος Μυλόπουλος. Ένας ερωτικός ποιητής», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2360-2361