Είστε εδώ

Δελησάββας Μιχάλης Π., «Νίκου Μυλόπουλου: Οι εραστές πάντα σιωπούν εκδ. Μεταίχμιο 2007», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2361-2362