Είστε εδώ

Βατάκας Λέανδρος, «Από την παρουσίαση του βιβλίου Οι εραστές πάντα σιωπούν (στις 5.12.07 στο βιβλιοπωλείο Bustart στη Θεσσαλονίκη)», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2357-2360