Είστε εδώ

Καριζώνη Κατερίνα, «Νίκος Μυλόπουλος. Οι εραστές πάντα σιωπούν. Ποιήματα, Εκδόσεις Μεταίχμιο», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2354-2357