Είστε εδώ

Μυλόπουλος Νίκος, «Αποτυπώματα μιας ουτοπίας», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2352-2354