Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Η ποίηση δεν λέει ποτέ ψέματα στον εαυτό της», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2314-2316