Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Η ποίησις της Μαρίας Κέντρου-Αγαθοπούλου. Υπαρξιακή ευαισθησία», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2316-2322