Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η ποιήτρια Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2314