Είστε εδώ

Σχινά Αθηνά, «Αλέξανδρος (Μουστάκας). Ένας σπουδαίος νέος ζωγράφος», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2227-2228