Είστε εδώ

Σχινά Αθηνά, «Βαγγέλης Μουστάκας. Ένας σημαντικός γλύπτης της εποχής μας», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2226-2227