Είστε εδώ

Κεσμέτη Νατάσα, «Εγώ η κόρη του αφεντικού κι αυτά τα τσουτσέκια, οι λεμέδες», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2229-2234