Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ίσως η τελευταία του φωτογραφία (1988)», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2194