Είστε εδώ

Βασιλάκου Μαργαρίτα,Στεφανάκις Γιάννης Δ., «Γιάννης Δ. Στεφανάκις. Μια συνομιλία με την ζωγράφο Μαργαρίτα Βασιλάκου», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2195-2199