Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στο γραφείο του (1983)», Πάροδος, τχ. 18 (Φεβρουάριος 2008), σ. 2194