Είστε εδώ

Αργυροπούλου Γιώτα, «Η σχέση μου με την ποίηση: 'Στάγδην βραδέως κι ενδοφλεβίως'», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2062-2064