Είστε εδώ

Πορφύρης Τάσος, «Γιώτα Αργυροπούλου: Οι αντιστάσεις της ποιήσεως», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2064-2067