Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η ποιήτρια Γιώτα Αργυροπούλου», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2062