Είστε εδώ

Κίσκιρα-Soderquist Μάρθα, «Το βιβλίο. Μια ποιητική διάθλαση της ιστορίας. Παναγιώτη Νικητέα: Ο Miranda του λυτρωμού (ποίηση) , πρόλογος: Μ.Γ. Μερακλής, εκδ. Σοκόλη, 2005, σελ. 39.», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2023-2027