Είστε εδώ

Eideneier Νίκη, «Το βιβλίο. Γιώργου Σκαμπαρδώνη: Πολύ βούτυρο στο τομάρι του σκύλου (Αθήνα, Κέδρος, 2006)», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2027-2028