Είστε εδώ

Πυλαρινός Θεοδόσης, «Το βιβλίο. Φοίβου Ι. Πιομπίνου, Σπουδή θανάτου (θητεία στη Ζωή και μαθητεία στον Θάνατο), εκδ. Μαΐστρος, Αθήνα 2006», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2020-2023