Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Το βιβλίο. Φώτη Σχοινά: Λειτουργική γλώσσα, Εκδόσεις Τήνος, 2006, σ. 262», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2017-2020