Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Το βιβλίο. Χλόης Κουτσουμπέλη: Η Λίμνη, ο Κήπος και η Απώλεια, ποιήματα, Νέα Πορεία, 2006, σελ. 44», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 2015-2017