Είστε εδώ

Machado Antonio, «Λιανοτράγουδα του ντουνιά», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1941-1943