Είστε εδώ

Machado Antonio, «Τραγούδι των παθών», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1941