Είστε εδώ

Machado Antonio, «Του δρόμου», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1943