Είστε εδώ

Machado Antonio, «Ομολογία πίστης», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1940-1941