Είστε εδώ

Kafka Franz, «Το παράθυρο στο δρόμο», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1925