Είστε εδώ

Kafka Franz, «Τα δέντρα», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1925-1926