Είστε εδώ

Kafka Franz, «Ο επιβάτης», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1924-1925