Είστε εδώ

Kafka Franz, «Τη νύχτα», Πάροδος, τχ. 17 (Δεκέμβριος 2007), σ. 1923-1924