Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο ποιητής Θανάσης Παπαθανασόπουλος», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1903