Είστε εδώ

Meyer Old, «[Σκίτσα του Θανάση Παπαθανασόπουλου]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1902