Είστε εδώ

Λαούρδας Βασίλειος, «[Αυτόγραφη επιστολή του Βασιλείου Λαούρδα προς τον Θανάση Παπαθανασόπουλο]», Πάροδος, τχ. 16 (Νοέμβριος 2007), σ. 1901