Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «Το βιβλίο. Φοίβου Ι. Πιομπίνου: Στάμος. Μια μαρτυρία για τον ζωγράφο, εκδ. Fagotto/Θρόισμα, Αθήνα 2003, σελ. 64, πίν. 12», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1555-1557