Είστε εδώ

Αγγελής Δημήτρης, «Το βιβλίο. Δήμητρας Μήττα: Μύθοι της αρχαίας Μακεδονίας, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1558