Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Το βιβλίο. Χρυσούλας Τσικριτσή-Κατσιανάκη: Ξένες φωνές, Εκδόσεις Δωδώνη, 2005, σ. 94», Πάροδος, τχ. 14 (Ιούνιος 2007), σ. 1554-1555