Είστε εδώ

Petros, «Κρυφός ύμνος», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 875